ÜYELİK ve GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

a) www.saglikligiyim.com (“E-Ticaret Sitesi”) internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Merter Tekstil Merkezi Fatih Cad. Yüksek Sk.No:/15 Güngören - İSTANBUL adresinde mukim Kaviltex Teknik Tekstil Danışmanlık Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi (“E-Ticaret Şirketi”)

b) E-Ticaret Sitesi’ne üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme'nin konusu E-Ticaret Şirketi’nin sahip olduğu E-Ticaret Sitesi’nden Üye’nin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, E-Ticaret Sitesi’ne üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, E-Ticaret Şirketi’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, E-Ticaret Şirketi tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından E-Ticaret Şirketi’ne karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, E-Ticaret Şirketi’nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye E-Ticaret Sitesi’ni kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, E-Ticaret Sitesi’ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5 E-Ticaret Sitesi’nde Üye’ler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin E-Ticaret Şirketi ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. E-Ticaret Şirketi’nin Üye’nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üye’nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. E-Ticaret Şirketi, Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve Üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, E-TICARET internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden E-Ticaret Şirketi’nden tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye’ye aittir.

3.8. İşbu Üyelik ve Gizlilik Sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, E-Ticaret Şirketi’ni bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, E-Ticaret Şirketi‘nin Üye’ye karşı Üyelik ve Gizlilik Sözleşmesi’ne uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. E-Ticaret Şirketi her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, E-Ticaret Şirketi’nin hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. E-Ticaret Sitesi’nin yazılım ve tasarımı E-Ticaret Şirketi’nin mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmaktadır. Bunlar, Üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11. E-Ticaret Şirketi tarafından E-Ticaret Sitesi’nin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, E-Ticaret Sitesi’ne erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. E-Ticaret Şirketi kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, E-Ticaret Sitesi’nin kullanımını kolaylaştırmak için kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda Üye’lerin kişisel bilgilerini kullanabilir. E-Ticaret Şirketi, Üye’nin E-Ticaret Sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.13. E-Ticaret Sitesi’ne üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında E-Ticaret Şirketi iştiraki olan tüm şirketler tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, E-Ticaret Sitesi'ne üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, E-Ticaret Şirketi iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, E-Ticaret Şirketi iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, E-Ticaret Şirketi iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, E-Ticaret Şirketi iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece E-TICARET ve E-TICARET iştiraki olan tüm şirketlerin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb. iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve E-Ticaret Şirketi iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye, veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini E-Ticaret Şirketi’nin müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.

3.14. E-Ticaret Şirketi, Üye’nin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya E-Ticaret Şirketi‘ne tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) E-Ticaret Şirketi ve E-Ticaret Sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.15. E-Ticaret Sitesi’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye, E-Ticaret Sitesi ‘ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.16. E-Ticaret Şirketi, E-Ticaret Sitesi içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.17. E-Ticaret Şirketi, üyelik sözleşmesinin koşullarını değiştirdiği, güncelleştirdiği, iptal ettiği takdirde ilgili değişikliği, güncelleştirmeyi, iptali, yürürlük için Üye’nin onayına sunacaktır. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan tüm koşullar, onay tarihinde hüküm ifade edecektir.

3.18. Taraflar, E-Ticaret Şirketi’ne ve Üye’lere ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193'e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.19. E-Ticaret Şirketi, işbu Üyelik ve Gizlilik Sözleşmesi uyarınca, Üye’lerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, Üye, işbu Üyelik ve Gizlilik Sözleşmesi’ni onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye, mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda "Benim Sayfam" bölümündeki "Tercihlerim" kısmından mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu Sözleşme Üye’nin üyeliğini iptal etmesi veya E-Ticaret Şirketi tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. E-Ticaret Şirketi, Üye’nin Üyelik ve Gizlilik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Üye’nin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilafların Hali

İşbu sözleşmeye ilişkin karşı tarafın tacir veya kamu tüzel kişisi olduğu ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük

Üye’nin, üyelik kaydı yapması, Üyelik ve Gizlilik Sözleşmesi’nde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve Üyelik ve Gizlilik Sözleşmesi’nde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Üye’nin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.


klimali-t-shirt

klimalı kot pantolon

üşütmeyen denim

motorcu pantolonu-yırtılmayan kot